COMET training

COMET training

Bij One World Health Services is het mogelijk om de training COMET voor Zelfbeeld in groepsverband te volgen. Iedereen heeft een oordeel over andere mensen, maar we staan minder vaak stil bij de mening die we over onszelf hebben. Zo’n oordeel is belangrijk omdat het bepaalt hoe we met iemand, of in dit geval met onszelf, omgaan. Wie zichzelf niet slim vindt gaat niet zo snel voor een hogere functie solliciteren. Dit kan leiden tot gemiste kansen en tot het niet krijgen van een stimulerende baan, waardoor iemand nog meer gaat geloven en voelen dat hij of zij niet slim is. Zo kunnen mensen in een vicieuze cirkel belanden waardoor ze voor een lange tijd in hun leven kunnen blijven geloven dat ze niet slim zijn of dat ze waardeloos zijn. Slimheid is maar een voorbeeld, mensen kunnen zich op meerdere gebieden of meer in het algemeen slecht over zichzelf voelen. Hoe je jezelf ziet is dus bepalend voor je doen en laten, en uiteindelijk voor hoe je je voelt. Als je samen met je psycholoog beslist dat er sprake is van een disfunctioneel negatief zelfbeeld dan kan het zijn dat COMET als behandeling aangeraden word. COMET is een korte training van 8 weken waarin hard aan het verbeteren van het zelfbeeld wordt gewerkt. COMET is een transdiagnostische therapie voor stemming-, angst-, eet- en persoonlijkheidsstoornissen die wetenschappelijk bewezen effectief is in het behandelen van dit type klachten. Omdat je zelfbeeld een interpretatie is en geen feit kan er veel aan veranderd worden en daar is COMET voor bedoeld. Meer informatie kan je van één van onze behandelaren krijgen.