dialectische gedragstherapie

Dialectische gedragstherapie (DGT) is vaardigheidstraining voor mensen met sterk onregelende emotionele problemen en/of gedragsproblemen die zich vaak uiten in moeizame relaties met mensen om hun heen. Het doel hiervan is om zelfdestructieve gedragingen te verminderen door inzicht te krijgen in niet helpende gedachten en emotionele- en gedragspatronen en door vaardigheden toe te passen die dit kunnen bijsturen. 

Deze vaardigheden zijn:

1.Mindfulness: 

Door je aandacht naar binnen te richten leer je jezelf kennen en observeren, je wordt je bewust van je emoties en steeds terugkerende (niet helpende) gedachten. Door dit bewustzijn kun je leren een vriendelijke houding ten opzichte van jezelf te cultiveren en meer te grip krijgen op jezelf en je innerlijke wereld, in plaats van overgeleverd te zijn aan emoties en gedachtes.

2.Het omgaan met crises 

Hier leer je omgaan met crises, moeilijke en intense momenten in je (gevoels) leven en de ontreddering die daarbij een rol speelt. Impulsivitief gedrag is vaak een coping voor crises, je kan denken aan eetbuien, onverantwoord koopgedrag, drinken/drugs, afzondering, etc. Je leert methoden die je gaan helpen op meer positieve manieren voor jezelf te zorgen ten tijden van een persoonlijke crisis. De mindfulness oefeningen gaan hier ook mee helpen.

3.Intermenselijke effectiviteit

Hierbij gaat het om beter leren omgaan met anderen en met conflictsituaties, je op een constructieve manier te kunnen uiten wat je nodig hebt van een ander en hoe je dit kunt krijgen. Ook leer je  ‘nee’ te zeggen, je grenzen aan te geven. Je wordt effectiever in je relaties met anderen als je je emoties in relaties met anderen leert beheersen.

4.Emotieregulatie

Hier leren we omgaan met onze emoties zoals boosheid, grote ups en downs, depressie en extreme gevoeligheid, of juist onderdrukte emoties. Emoties volledig controleren is onmogelijk, maar we kunnen wel leren deze emoties niet groter te maken dan ze zijn door ze te accepteren, te onderzoeken, te begrijpen en er vervolgens beter mee om te leren gaan.

Praktische informatie over DGT bij OWHS

DGT is een groepstherapie: cliënten zijn de experts van hun eigen ervaringen en kunnen heel goed van elkaar leren. Huiswerkoefeningen worden wekelijks gemaakt en zijn een cruciaal onderdeel bij het aanleren van de vaardigenheden. Tijdens de sessies krijg je begeleiding en uitleg om het huiswerk te maken. 

Daarnaast is DGT gekoppeld aan wekelijkse individuele sessies met je behandelaar: hierin kan waar je gedurende de week tegenaan loopt uitgebreid besproken worden zodat er tijdens de groepstherapie meer ruimte is voor het aanleren van de vaardigheden.

DGT duurt ruim 35 weken: elke vaardigheid wordt behandeld in ongeveer 8 sessies. De groep bestaat uit maximaal 8 personen.

Bij de therapie hoort een werkboek waarin het huiswerk staat. Tegen kostprijs kan dit werkboek worden aangeschaft. Je kan het boek ook in bruikleen nemen, dan kost het minder. 

Het is nog niet bekend wanneer de groep weer start in 2020/2021.

Onze cliënten die Dialectische Gedragstherapie eerder gevolgd hebben vertellen er het volgende over:

“Ten eerste heeft het mij geholpen met mijn sociale angsten, doordat ik in een groep terecht ben gekomen. Ook heb ik geleerd wat beter in het hier en nu te blijven, dankzij mindfulness. Hierbij heb ik ook geleerd om af en toe gewoon eens stil te staan bij wat ik voel en wat mijn gedachten zijn, deze zonder oordeel op te merken en het te accepteren dat dit er op dat moment is. Maar ook vooral belangrijk, geleerd dat de gevoelens / gedachten ook weer voorbij zullen gaan. “ -anonieme client-

“Deze therapie heeft mij inzicht gegeven in mogelijke oorzaken van gedragingen die ik heb. Hierdoor heb ik weer wat meer “faith in humanity” gekregen. Dat er ook goede en leuke mensen op deze planeet rondlopen, en dat ook ik door mensen geaccepteerd kan worden, wanneer ik mij open stel. In het algemeen heeft het mij (meer) veerkrachtigheid bijgebracht en door de Mindfulness zijn mijn gedachten en gevoelens meer in harmonie. Het heeft mij geholpen dat er een groep bestond die gelijkgestemd genoeg was om ervaringen mee uit te wisselen. Daarbij was er genoeg ruimte om mijn deel van het huiswerk en om therapeutisch proces te bespreken. Wat ook niet onbelangrijk is dat de therapeuten creatief en geduldig genoeg waren om de groep vorm te geven en met de dynamiek om te gaan. Tot mijn eigen verbazing ben ik nu met (een beetje) compassie naar mezelf & de wereld gaan kijken, ipv cynisme – en dat is een opmerkelijke verandering!” 

-Chantal, 26 jaar-

“De groepstherapie heeft veel impact op mij gehad! Ik kan beter omgaan met stress en met moeilijke situaties en depressieve gevoelens en gedachtes. Tijdens de sessies worden er verschillende tools aangereikt waar je direct mee aan de slag kan. In het dagelijkse leven gebruik ik nu alle tools, info en opdrachten zonder dat ik het doorheb. Situaties waar ik voorheen problemen mee had, gaan nu een stuk gemakkelijker. Een voorbeeld is vaker nee kunnen zeggen. Als iemand iets van mij vraagt terwijl ik weet dat ik hierdoor over mijn grenzen ga, heb ik al nee gezegd voordat ik erover heb nagedacht. Ik ben superblij dat ik mee heb kunnen doen aan de sessies met deze psychologen en mindfulness trainer. Voor iemand die eigenlijk niet wilde deelnemen aan deze training ben ik echt verrast hoe dit mijn leven heeft veranderd!”

Sanjetaa, 28 jaar