Medewerkers

Drs. Ayan Ramnath
Psychiater, Hoofd van One World Health Services

Alexandra Marcoci, Psycholoog

Ik ben Alexandra Marcoci, ik heb Roemeense wortels maar intussen ben ik ook Nederlands. Ik woon 7 jaar met plezier in Den Haag, de mooie stad achter de duinen. Ik ben aan de Universiteit Leiden afgestudeerd in de richting Schoolpsychologie. Tijdens het Master’s traject heb ik onderzoek gedaan naar de uitvoerende functies van kinderen. Ondanks dat onderzoek goed bij mij paste gezien de prijzen voor de beste scriptie van Het Instituut van Psychologie en van de Faculteit Der Sociale Wetenschappen, trok het persoonlijke cliëntcontact met volwassenen me naar de klinische praktijk. Ik geniet enorm van mijn werk als psycholoog bij OWHS. Mijn doelen zijn om mijn cliënten te helpen inzien dat ook al worden ze geconfronteerd met hele moeilijke situaties, ze de capaciteiten hebben om die te overwinnen. Verder wil ik mensen stimuleren om gezond en kritisch te denken en te observeren hoe hun reacties de anderen, de omgeving en de toekomst beïnvloeden. In mijn werk maak ik gebruik van een luisterend oor, cognitieve gedragstherapie (CGT), schematherapie, oplossingsgerichtetherapie, motiverende technieken, affect fobie therapie, en natuurlijk van mindfulness. In oktober rond ik de CGT introductiecursus af en ik kijk ernaar uit om met de vervolgcursus te beginnen en met EMDR.

Yvonne Witt, Psycholoog

Ik ben afgestudeerd in de klinische psychologie, en heb tevens een achtergrond als grafisch ontwerper. Ik behandel volwassenen met angst- en stemmingsklachten, persoonlijkheidsproblematiek en trauma. Samen met de cliënt ga ik op zoek naar oplossingen voor herstel en verlichting van klachten. Daarbij kan ik verschillende methoden inzetten zoals CGT (cognitieve gedragstherapie), EMDR, Schematherapie, COMET zelfbeeldtraining en mindfulness. Ook ben ik geschoold in ACT (Acceptance en Commitment Therapie). Mijn aanpak kenmerkt zich door betrokkenheid, geduld en praktische nuchterheid.

Giselle Nagel, Psycholoog

k ben Giselle Nagel, geboren en getogen in Den Haag, en na te hebben gewoond in Amsterdam en Johannesburg (Zuid-Afrika), woon ik nu weer in Scheveningen. Ik heb mijn Bachelordiploma in klinische psychologie behaald bij de Universiteit van Amsterdam en mijn Masterdiploma in Klinische Psychologie en Filosofie van de Psychologie bij de Universiteit Leiden. Mijn afstudeerscripties gingen over interculturele therapie, narratieve therapie bij trauma, en narratieve therapie in combinatie met lichamelijke stress bij trauma. Als therapeut luister ik met open houding en een gezonde dosis interesse en soms nieuwsgierigheid naar de verhalen van cliënten. Ik probeer zo min mogelijk ‘advies’ te geven, maar stimuleer mijn cliënt zodat zij of hij zelf op onderzoek gaat naar zowel vragen als antwoorden. Belangrijke manieren van werken zijn voor mij: samenwerking met-, en aandacht voor de cliënt, en acceptatie van de belevingswereld van de cliënt. Tot slot is humor, mits op de juiste momenten, ook een belangrijk element binnen mijn gesprekken met cliënten. Het afgelopen jaar heb ik cursussen afgerond in de Cognitieve Gedragstherapie en ACT en EMDR.

Margo Joolen, Agoog

Als GGZ Agoog/ maatschappelijk werkster, generalist in de GGZ vervul ik een brugfunctie tussen zorg en welzijn. Ik richt me zowel op het ondersteunen bij persoonlijke herstel als op het ondersteunen bij maatschappelijk herstel van kwetsbare cliënten die te maken hebben met psychiatrische problemen of verslavingen. Verder ondersteun ik bij gedragsveranderingen en bij netwerkontwikkeling in het belang van de behandeling bij OWHS.
Deze psychiatrische aandoeningen zijn ingrijpend. Ik richt me op de motivatie van cliënten en op het behoud van de eigen regie. Motivatiegesprekken en cognitieve gespreksvoering zijn middelen om samen met de cliënt in zijn archief te duiken en hierdoor achter het verhaal van de cliënt te komen en zodoende aansluiting te maken met de behandelingen. Hoewel medische disciplines en wetenschappelijk onderzoek belangrijk zijn, gaat het bij het herstel om het weer vinden van verbondenheid, zingeving, het genereren van hoop, het formuleren van een positieve identiteit en het betekenis geven aan het leven van cliënten.

Tim Troost, Verpleegkundige

Onze cliënten krijgen veelal hulp op meerdere levensgebieden: psychologische en psychiatrische zorg, praktische hulp en maatschappelijke ondersteuning. Mijn aandeel als verpleegkundige bestaat uit begeleiding in de thuissituatie, ook met de naasten van de cliënt die zorg nodig heeft. Soms kunnen we samen thuis oefenen wat in de psychologische behandeling aan de orde is geweest. Tevens ga ik, mocht dat nodig zijn, mee naar instanties zoals de bedrijfsarts, het UWV, de Sociale Dienst of andere betrokken hulpverleners.  Ik kan samen met de cliënt ingewikkelde papieren doornemen of aanvragen invullen. Als iemand moeite heeft om naar de praktijk te komen probeer ik door middel van een huisbezoek te kijken wat er aan de hand is om zo het contact te herstellen.

Mijn werk heeft de afgelopen 40 jaar vooral uit sociaal psychiatrische hulp en ondersteuning bestaan bij meestal kwetsbare mensen in de thuissituatie. Naast de praktijk van alledag heb ik mijn kennis aangevuld met de opleiding voor maatschappelijk werk, gezinsbehandeling, directieve therapie en tot slot ben ik afgestudeerd als Master in Nursing  (verpleegwetenschapper). Ik vertrouw erop dat ik die kennis en ervaring ten behoeve van herstel en vergroten van eigen kracht kan bijdragen samen met de collega s voor de cliënten van OWHS.

Rajini Bhikharie, Directiesecretaresse

Willem Roelse, ICT-medewerker

Astrid Heijdeman
Beleidsmedewerker, mindfulness- en compassietrainer

Nynke Valk, Beleidsmedewerker, meditatie-, mindfulness en compassietrainer
www.dehelderespiegel.nl

Eric Soyeux
Meditatie-, mindfulness en compassietrainer
www.berealmeditatie.nl