Medewerkers

Drs. Ayan Ramnath
Psychiater, Hoofd van One World Health Services

Giselle Nagel, Psycholoog

Ik ben Giselle Nagel, geboren en getogen in Den Haag, en na te hebben gewoond in Amsterdam en Johannesburg (Zuid-Afrika), woon ik nu weer in Scheveningen. Ik heb mijn Bachelordiploma in klinische psychologie behaald bij de Universiteit van Amsterdam en mijn Masterdiploma in Klinische Psychologie en Filosofie van de Psychologie bij de Universiteit Leiden. Mijn afstudeerscripties gingen over interculturele therapie, narratieve therapie bij trauma, en narratieve therapie in combinatie met lichamelijke stress bij trauma. Als therapeut luister ik met open houding en een gezonde dosis interesse en soms nieuwsgierigheid naar de verhalen van cliënten. Ik probeer zo min mogelijk ‘advies’ te geven, maar stimuleer mijn cliënt zodat zij of hij zelf op onderzoek gaat naar zowel vragen als antwoorden. Belangrijke manieren van werken zijn voor mij: samenwerking met-, en aandacht voor de cliënt, en acceptatie van de belevingswereld van de cliënt. Tot slot is humor, mits op de juiste momenten, ook een belangrijk element binnen mijn gesprekken met cliënten. Het afgelopen jaar heb ik cursussen afgerond in de Cognitieve Gedragstherapie en ACT en EMDR.

Anne Vonk, Psycholoog

Ik ben Anne Vonk, geboren in het oosten van het land en op mijn 18e vertrokken naar Amsterdam. Aan de universiteit van Amsterdam heb ik mijn masterdiploma’s culturele psychologie en klinische psychologie gehaald. Door de jaren heen heb ik veel ervaring op mogen doen in het buitenland en met verschillende culturen. Als therapeut vind ik het contact en de samenwerking met de cliënt erg belangrijk. Dit probeer ik te bewerkstelligen door een open houding en niet alleen aandacht te hebben voor de klachten, maar vooral ook voor de persoon die voor me zit. Onlangs heb ik de cursus groepsdynamica afgerond en ik hoop binnenkort te kunnen beginnen met de opleiding Cognitieve Gedragstherapie.

Yoeke Algera, Sociotherapeut en GZ-agoog

Margo Joolen, Maatschappelijk werker en GZ-Agoog

Als GGZ Agoog/ maatschappelijk werkster, generalist in de GGZ vervul ik een brugfunctie tussen zorg en welzijn. Ik richt me zowel op het ondersteunen bij persoonlijke herstel als op het ondersteunen bij maatschappelijk herstel van kwetsbare cliënten die te maken hebben met psychiatrische problemen of verslavingen. Verder ondersteun ik bij gedragsveranderingen en bij netwerkontwikkeling in het belang van de behandeling bij OWHS.
Deze psychiatrische aandoeningen zijn ingrijpend. Ik richt me op de motivatie van cliënten en op het behoud van de eigen regie. Motivatiegesprekken en cognitieve gespreksvoering zijn middelen om samen met de cliënt in zijn archief te duiken en hierdoor achter het verhaal van de cliënt te komen en zodoende aansluiting te maken met de behandelingen. Hoewel medische disciplines en wetenschappelijk onderzoek belangrijk zijn, gaat het bij het herstel om het weer vinden van verbondenheid, zingeving, het genereren van hoop, het formuleren van een positieve identiteit en het betekenis geven aan het leven van cliënten.

Tim Troost, Verpleegkundige

Onze cliënten krijgen veelal hulp op meerdere levensgebieden: psychologische en psychiatrische zorg, praktische hulp en maatschappelijke ondersteuning. Mijn aandeel als verpleegkundige bestaat uit begeleiding in de thuissituatie, ook met de naasten van de cliënt die zorg nodig heeft. Soms kunnen we samen thuis oefenen wat in de psychologische behandeling aan de orde is geweest. Tevens ga ik, mocht dat nodig zijn, mee naar instanties zoals de bedrijfsarts, het UWV, de Sociale Dienst of andere betrokken hulpverleners.  Ik kan samen met de cliënt ingewikkelde papieren doornemen of aanvragen invullen. Als iemand moeite heeft om naar de praktijk te komen probeer ik door middel van een huisbezoek te kijken wat er aan de hand is om zo het contact te herstellen.

Mijn werk heeft de afgelopen 40 jaar vooral uit sociaal psychiatrische hulp en ondersteuning bestaan bij meestal kwetsbare mensen in de thuissituatie. Naast de praktijk van alledag heb ik mijn kennis aangevuld met de opleiding voor maatschappelijk werk, gezinsbehandeling, directieve therapie en tot slot ben ik afgestudeerd als Master in Nursing  (verpleegwetenschapper). Ik vertrouw erop dat ik die kennis en ervaring ten behoeve van herstel en vergroten van eigen kracht kan bijdragen samen met de collega s voor de cliënten van OWHS.

Jan Gerrit Geuze, sociaal psychiatrisch verpleegkundige en lifecoach

Sinds 2 jaar ben ik verbonden aan OWHS voor intervisies, de intake staf, groepstrainingen en ben sinds september 2020 ook als therapeut verbonden aan de hechten- en verbindengroep, een psychotherapiegroep gericht op de ontwikkeling van emotioneel bewustzijn en vaardigheden. Zie verder: GeuzeCoaching.nl

Rajini Bhikharie, Directiesecretaresse

Hans Visser, ICT-medewerker

Nynke Valk, Beleidsmedewerker, meditatie-, mindfulness en compassietrainer
www.dehelderespiegel.nl

Eric Soyeux
Meditatie-, mindfulness en compassietrainer
www.berealmeditatie.nl