Medewerkers

Drs. Ayan Ramnath
Psychiater, Hoofd van One World Health Services

Rachel Koerssen, Psycholoog

Mijn naam is Rachel Koerssen en ik ben afgestudeerd in de richting Klinische en Gezonheidszorgpsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ik werk al sinds 2018 met veel plezier bij One World Health Services. Ik geef zowel individueel als groepstherapie waarbij ik werk met Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, Dialectische Gedragstherapie, Schematherapie en Narratieve Exposure Therapie. Ik vind dat mensen zijn de experts van hun eigen ervaring. Toch kunnen wij soms in een bepaalde manier van denken vastlopen waardoor wij de manier om lijden te verminderen niet kunnen zien. Door Cognitieve Gedragstherapie en Schematherapie wordt het mogelijk om breder naar situaties en gedachtegangen te kijken waardoor oude patronen worden doorbroken en het leven een stuk prettiger wordt.

Alexandra Marcoci, Psycholoog

Ik ben Alexandra Marcoci, ik heb Roemeense wortels maar intussen ben ik ook Nederlands. Ik woon 7 jaar met plezier in Den Haag, de mooie stad achter de duinen. Ik ben aan de Universiteit Leiden afgestudeerd in de richting Schoolpsychologie. Tijdens het Master’s traject heb ik onderzoek gedaan naar de uitvoerende functies van kinderen. Ondanks dat onderzoek goed bij mij paste gezien de prijzen voor de beste scriptie van Het Instituut van Psychologie en van de Faculteit Der Sociale Wetenschappen, trok het persoonlijke cliëntcontact met volwassenen me naar de klinische praktijk. Ik geniet enorm van mijn werk als psycholoog bij OWHS. Mijn doelen zijn om mijn cliënten te helpen inzien dat ook al worden ze geconfronteerd met hele moeilijke situaties, ze de capaciteiten hebben om die te overwinnen. Verder wil ik mensen stimuleren om gezond en kritisch te denken en te observeren hoe hun reacties de anderen, de omgeving en de toekomst beïnvloeden. In mijn werk maak ik gebruik van een luisterend oor, cognitieve gedragstherapie (CGT), schematherapie, oplossingsgerichtetherapie, motiverende technieken, affect fobie therapie, en natuurlijk van mindfulness. In oktober rond ik de CGT introductiecursus af en ik kijk ernaar uit om met de vervolgcursus te beginnen en met EMDR.

Yvonne Witt, Psycholoog

Ik ben afgestudeerd in de klinische psychologie, en heb tevens een achtergrond als grafisch ontwerper. Ik behandel volwassenen met angst- en stemmingsklachten, persoonlijkheidsproblematiek en trauma. Samen met de cliënt ga ik op zoek naar oplossingen voor herstel en verlichting van klachten. Daarbij kan ik verschillende methoden inzetten zoals CGT (cognitieve gedragstherapie), EMDR, Schematherapie, COMET zelfbeeldtraining en mindfulness. Ook ben ik geschoold in ACT (Acceptance en Commitment Therapie). Mijn aanpak kenmerkt zich door betrokkenheid, geduld en praktische nuchterheid.

Giselle Nagel, Psycholoog

Ik ben Giselle Nagel, geboren en getogen in Den Haag, en na te hebben gewoond in Amsterdam en Johannesburg (Zuid-Afrika), ben ik sinds 10 jaar weer woon- en werkzaam in Den Haag. Ik heb mijn Bachelordiploma in klinische psychologie behaald bij de Universiteit van Amsterdam en mijn Masterdiploma in Klinische Psychologie en Filosofie van de Psychologie bij de Universiteit Leiden. Mijn afstudeerscripties gingen over interculturele therapie, narratieve therapie bij trauma, en narratieve therapie in combinatie met lichamelijke stress bij trauma. Als therapeut luister ik nieuwsgierig en zonder oordeel naar de verhalen van cliënten. Ik probeer zo min mogelijk ‘ advies’ te geven, maar stimuleer mijn cliënt zodat zij of hij zelf op onderzoek gaat naar vragen en antwoorden. Belangrijke manieren van werken zijn voor mij: samenwerking met-, en aandacht voor de cliënt, en acceptatie van de belevingswereld van de cliënt. Tot slot is humor, mits op de juiste momenten, ook een belangrijk element binnen mijn gesprekken met cliënten.

Margo Joolen, Agoog

Als GGZ Agoog/ maatschappelijk werkster, generalist in de GGZ vervul ik een brugfunctie tussen zorg en welzijn. Ik richt me zowel op het ondersteunen bij persoonlijke herstel als op het ondersteunen bij maatschappelijk herstel van kwetsbare cliënten die te maken hebben met psychiatrische problemen of verslavingen. Verder ondersteun ik bij gedragsveranderingen en bij netwerkontwikkeling in het belang van de behandeling bij OWHS.
Deze psychiatrische aandoeningen zijn ingrijpend. Ik richt me op de motivatie van cliënten en op het behoud van de eigen regie. Motivatiegesprekken en cognitieve gespreksvoering zijn middelen om samen met de cliënt in zijn archief te duiken en hierdoor achter het verhaal van de cliënt te komen en zodoende aansluiting te maken met de behandelingen. Hoewel medische disciplines en wetenschappelijk onderzoek belangrijk zijn, gaat het bij het herstel om het weer vinden van verbondenheid, zingeving, het genereren van hoop, het formuleren van een positieve identiteit en het betekenis geven aan het leven van cliënten.

Tim Troost, Verpleegkundige

Rajini Bhikharie, Directiesecretaresse

Willem Roelse, Beleids- en IT-medewerker

Astrid Heijdeman
Beleidsmedewerker, mindfulness- en compassietrainer

Eric Soyeux
Meditatie-, mindfulness en compassietrainer
www.berealmeditatie.nl

Nynke Valk
Meditatie-, mindfulness en compassietrainer
www.dehelderespiegel.nl