Medewerkers

Drs. Ayan Ramnath
Psychiater, Hoofd van One World Health Services

Alexandra Oosterhout, Psycholoog

Ik ben Alexandra Oosterhout, ik kom uit Roemenië en ik woon nu 8 jaar met veel plezier in de stad achter de duinen, Den Haag. Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit Leiden. Ik help graag mensen middels wetenschappelijk bewezen therapieën zoals cognitieve gedragstherapie, affect fobie (psychodynamische) therapie, schematherapie en sinds recent EMDR (Eye-Movement Desensitasation en Reprocessing). Verder geef ik samen met mijn collega’s groepstrainingen zoals Dialectische Gedragstherapie (DGT), Stabilisatie na trauma, of COMET ter verbetering van het zelfbeeld (Competititve Memory Training). Een goed contact met mijn cliënten is voor mij van belang, maar ook dat de therapie tot verlichting of verdwijnen van de klachten leidt en dat cliënten de vaardigheden ontwikkelen om beter te functioneren en weer met vertrouwen naar de toekomst te kijken. Ik geef therapie in het Nederlands, Engels en natuurlijk in het Roemeens.

Yvonne Witt, Psycholoog

Ik ben Yvonne, afgestudeerd in de klinische psychologie en momenteel bezig met de vervolgopleiding tot psychotherapeut aan de universiteit van Antwerpen. Ik behandel volwassenen met trauma-, angst- en stemmingsklachten en persoonlijkheidsproblematiek. Samen met de cliënt ga ik op zoek naar oplossingen voor herstel en verlichting van klachten. Daarbij kan ik verschillende methoden inzetten zoals EMDR, cognitieve gedragstherapie, Schematherapie, COMET zelfbeeldtraining en mindfulness. Ook ben ik geschoold in ACT (Acceptance en Commitment Therapie). Mijn aanpak kenmerkt zich door betrokkenheid, geduld en praktische nuchterheid.

Giselle Nagel, Psycholoog

Ik ben Giselle Nagel, geboren en getogen in Den Haag, en na te hebben gewoond in Amsterdam en Johannesburg (Zuid-Afrika), woon ik nu weer in Scheveningen. Ik heb mijn Bachelordiploma in klinische psychologie behaald bij de Universiteit van Amsterdam en mijn Masterdiploma in Klinische Psychologie en Filosofie van de Psychologie bij de Universiteit Leiden. Mijn afstudeerscripties gingen over interculturele therapie, narratieve therapie bij trauma, en narratieve therapie in combinatie met lichamelijke stress bij trauma. Als therapeut luister ik met open houding en een gezonde dosis interesse en soms nieuwsgierigheid naar de verhalen van cliënten. Ik probeer zo min mogelijk ‘advies’ te geven, maar stimuleer mijn cliënt zodat zij of hij zelf op onderzoek gaat naar zowel vragen als antwoorden. Belangrijke manieren van werken zijn voor mij: samenwerking met-, en aandacht voor de cliënt, en acceptatie van de belevingswereld van de cliënt. Tot slot is humor, mits op de juiste momenten, ook een belangrijk element binnen mijn gesprekken met cliënten. Het afgelopen jaar heb ik cursussen afgerond in de Cognitieve Gedragstherapie en ACT en EMDR.

Margo Joolen, Agoog

Als GGZ Agoog/ maatschappelijk werkster, generalist in de GGZ vervul ik een brugfunctie tussen zorg en welzijn. Ik richt me zowel op het ondersteunen bij persoonlijke herstel als op het ondersteunen bij maatschappelijk herstel van kwetsbare cliënten die te maken hebben met psychiatrische problemen of verslavingen. Verder ondersteun ik bij gedragsveranderingen en bij netwerkontwikkeling in het belang van de behandeling bij OWHS.
Deze psychiatrische aandoeningen zijn ingrijpend. Ik richt me op de motivatie van cliënten en op het behoud van de eigen regie. Motivatiegesprekken en cognitieve gespreksvoering zijn middelen om samen met de cliënt in zijn archief te duiken en hierdoor achter het verhaal van de cliënt te komen en zodoende aansluiting te maken met de behandelingen. Hoewel medische disciplines en wetenschappelijk onderzoek belangrijk zijn, gaat het bij het herstel om het weer vinden van verbondenheid, zingeving, het genereren van hoop, het formuleren van een positieve identiteit en het betekenis geven aan het leven van cliënten.

Tim Troost, Verpleegkundige

Onze cliënten krijgen veelal hulp op meerdere levensgebieden: psychologische en psychiatrische zorg, praktische hulp en maatschappelijke ondersteuning. Mijn aandeel als verpleegkundige bestaat uit begeleiding in de thuissituatie, ook met de naasten van de cliënt die zorg nodig heeft. Soms kunnen we samen thuis oefenen wat in de psychologische behandeling aan de orde is geweest. Tevens ga ik, mocht dat nodig zijn, mee naar instanties zoals de bedrijfsarts, het UWV, de Sociale Dienst of andere betrokken hulpverleners.  Ik kan samen met de cliënt ingewikkelde papieren doornemen of aanvragen invullen. Als iemand moeite heeft om naar de praktijk te komen probeer ik door middel van een huisbezoek te kijken wat er aan de hand is om zo het contact te herstellen.

Mijn werk heeft de afgelopen 40 jaar vooral uit sociaal psychiatrische hulp en ondersteuning bestaan bij meestal kwetsbare mensen in de thuissituatie. Naast de praktijk van alledag heb ik mijn kennis aangevuld met de opleiding voor maatschappelijk werk, gezinsbehandeling, directieve therapie en tot slot ben ik afgestudeerd als Master in Nursing  (verpleegwetenschapper). Ik vertrouw erop dat ik die kennis en ervaring ten behoeve van herstel en vergroten van eigen kracht kan bijdragen samen met de collega s voor de cliënten van OWHS.

Jan Gerrit Geuze, sociaal psychiatrisch verpleegkundige en lifecoach

Sinds 2 jaar ben ik verbonden aan OWHS voor intervisies, de intake staf, groepstrainingen en ben sinds september 2020 ook als therapeut verbonden aan de hechten- en verbindengroep, een psychotherapiegroep gericht op de ontwikkeling van emotioneel bewustzijn en vaardigheden. Zie verder: GeuzeCoaching.nl

Rajini Bhikharie, Directiesecretaresse

Hans Visser, ICT-medewerker

Astrid Heijdeman
Beleidsmedewerker, mindfulness- en compassietrainer

Nynke Valk, Beleidsmedewerker, meditatie-, mindfulness en compassietrainer
www.dehelderespiegel.nl

Eric Soyeux
Meditatie-, mindfulness en compassietrainer
www.berealmeditatie.nl