Persoonlijkheidsproblematiek

Wat is persoonlijkheidsproblematiek?

Het is goed om te benadrukken dat de meeste mensen zo hun eigenaardigheden hebben. Persoonlijke eigenschappen worden pas een probleem wanneer:

  • Iemands persoonlijke eigenschappen te extreem en hinderlijk worden
  • Iemands gedrag zo onberekenbaar of egocentrisch is dat de omgeving er last van heeft

Wat is een persoonlijkheidsstoornis?

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben een duurzaam en star patroon van stoornissen in denken, voelen en handelen. Dit kunnen denkbeelden zijn over zichzelf of anderen, (te) intens of juist geen gevoel, problemen in de omgang met anderen of impulsiviteit.

De invloed van persoonlijke eigenschappen bij iemand met een persoonlijkheidsstoornis komt tot uitdrukking in een groot aantal persoonlijke en sociale situaties. Bijvoorbeeld in het gezin, in vriendschappen of op het werk. Het leidt dus tot omvangrijke beperkingen in het persoonlijke en sociale functioneren.

Hoe herkent u persoonlijkheidsproblematiek?

  • Telkens terugkerende conflicten met mensen in de omgeving
  • Een instabiel levenspatroon en niet goed richting aan het leven weten te geven
  • Extreme gevoelsuitingen en sterke stemmingswisselingen
  • Agressieve uitingen en snel impulsief reageren
  • Snel buitengesloten of afgewezen voelen
  • Nauwelijks zelfstandig keuzen in het leven durven te maken en zich angstig aan anderen vastklampen
  • Op een dwangmatige manier bezig zijn alles in het leven perfect te regelen

Behandeling van persoonlijkheidsproblematiek

Bij Psycho Medisch Centrum One World Health Services kunt u terecht voor Schemagerichte therapie en Mentalization based therapie.

Bij Schematherapie gaat men op zoek naar disfunctionele schema’s en gaat men proberen deze schema’s aan te passen. Schema’s zijn ideeën die iemand in de loop van zijn of haar leven gevormd heeft over zichzelf, anderen, en de wereld.

Bij Mentalization based therapie richt zich op het verbeteren van ‘mentaliseren’. Mentaliseren is de manier waarop mensen hun eigen gedrag en dat van anderen begrijpen door zich een voorstelling te maken van de mentale toestanden (zoals overtuigingen, motieven, gevoelens, verlangens, behoeften) die de basis vormen van het gedrag.