Posttraumatische stress-stoornis

Ingrijpende gebeurtenissen en traumatische ervaringen leiden soms tot klachten die het functioneren ernstig belemmeren. Als deze klachten zich langer dan een maand voordoen, kan er sprake zijn van een Posttraumatische Stress-stoornis.

Het kan daarbij gaan om opzichzelfstaande gebeurtenissen zoals een auto-ongeluk, overval, natuurramp of verkrachting. In andere gevallen gaat het om opeenvolgende traumatische ervaringen, zoals seksueel misbruik, fysiek geweld, geestelijke mishandeling of traumatische oorlogservaringen.

Hoe herken je een posttraumatische stress-stoornis?

• nachtmerries en angstige dromen over het trauma
• herbelevingen (telkens opnieuw beleven)
• overdreven waakzaamheid
• gevoelens van vervreemding
• emotionele vervlakking
• vermijding van situaties die herinneren aan het trauma
• slaapstoornissen
• angsten, schuldgevoelens, machteloosheid
• moeite met concentreren
• overdreven schrikreacties of paniekaanvallen

Behandeling van een posttraumatische stress-stoornis

In de behandeling van een posttraumatische stress-stoornis  bij Psycho Medisch Centrum One World Health Services staat ingebeelde blootstelling aan de traumatische gebeurtenis centraal. De patiënt wordt in de behandeling herhaaldelijk en langdurig geconfronteerd met de angstoproepende herinneringen aan het trauma, door opnieuw de traumatische gebeurtenis in gedachten te beleven. In de eerste sessie wordt uitgebreide informatie gegeven. De overige negen sessies bestaan uit ingebeelde blootstelling aan het trauma. Naarmate de behandeling vordert wordt steeds meer stilgestaan bij de moeilijkste en angstigste momenten van de gebeurtenis. Ook thuis wordt de patiënt herhaaldelijk blootgesteld aan de traumatische gebeurtenis.