stabilisatie training

Stabilisatietraining

Voor wie?

Deze groepstraining is bedoeld voor vrouwen die langdurig en herhaaldelijk lichamelijk of seksueel geweld mee hebben gemaakt. De klachten die iemand kan ontwikkelen zijn: nachtmerries, herbelevingen, vermijden van herinneringen aan de traumatische gebeurtenissen, slaapproblemen, prikkelbaarheid, woede-uitbarstingen, overdreven schrikreacties. Ook kan je wisselende stemmingen hebben, impulsief handelen, jezelf krassen, een negatief zelfbeeld en problemen in de omgang met anderen hebben. Meestal is er sprake van een complexe posttraumatische stressstoornis (complexe PTSS). De klachten bestaan doorgaans jarenlang en zijn een belemmering in het dagelijks leven.

Wat is het?

De training is gericht op het verkrijgen van meer controle over jezelf en om een betere levensinvulling te vinden; het biedt structuur en vermindert klachten. Deelnemers ondervinden steun en herkenning bij elkaar. Je leert gevoelens beter te verdragen en niet meer te vermijden. Nare ervaringen worden niet in detail in de training besproken, maar het gaat vooral om leren omgaan met de gevolgen van de traumatische gebeurtenissen.

In de training wordt uitleg gegeven over klachten en hoe ermee om te gaan, en er wordt geoefend met praktische vaardigheden. Thema’s die zoal aan bod komen zijn: slaapproblemen, herkennen van gevoelens, gedachtepatronen, vertrouwen, omgaan met schuldgevoelens en grenzen. Bij de praktische vaardigheden horen ontspannings- en assertiviteitsoefeningen. Ook betere zelfzorg en het veranderen van gedrag en denkpatronen komen aan bod. Er wordt in de sessies geoefend en je gaat er ook thuis mee aan de slag.

Praktische info

De training bestaat uit 20 wekelijkse sessies en 2 terugkom-bijeenkomsten. 

In de schoolvakanties zijn er geen bijeenkomsten. Een sessie duurt ongeveer twee uur. 

Aan het begin van de training krijg je een werkboek, dat je kan huren of kopen.

De training wordt begeleid door twee vrouwelijke psychologen van OWHS.

De groep deelnemers zal bestaan uit 4 tot 8 vrouwen.

Vraag je behandelaar naar de startdatum van de training.