Tarieven en vergoedingen

Basispakket

Iedereen in Nederland is verplicht verzekerd voor zorg, door middel van het basispakket. Het basispakket vergoedt behandelingen in de GGZ, dus ook behandeling van psychische problemen bij groepspraktijk One World Health Services.

Eigen risico cliënt

Iedere volwassene in Nederland heeft een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. In 2017 is het verplicht eigen risico € 385. Wanneer je gebruikt maakt van medische zorg die vergoed wordt uit de basisverzekering, dan moet je zelf je verplichte eigen risico van € 375 betalen. Dit is overal zo, het maakt geen verschil bij wie je in behandeling bent.

Geen financieel risico voor de cliënt

Er zijn twee soorten verzekeringen in het basispakket: de restitutiepolis en de naturapolis.

Restitutie-verzekerden hebben altijd recht op een volledige vergoeding van de kosten van de behandeling bij One World Health Services.

Voor verzekerden met een naturapolis is de vergoeding afhankelijk van de afspraken die de verzekeraar met een zorgverlener (zoals One World Health Services) maakt. Welke afspraken er ook zijn, One World Health Services zal nooit behandelingen bij de patiënt in rekening brengen. Buiten het eigen risico hoeft je dus niets voor de behandeling te betalen.

Wel vragen we je medewerking om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bij sommige verzekeraars hebben we een Akte van Cessie nodig, of moet je de factuur zelf indienen:

Akte van Cessie

Voor de declaratie van kosten bij verzekeraars maken wij indien nodig gebruik van een Akte van Cessie. Met deze volmacht declareren wij rechtstreeks bij de verzekeraar.

Ander manier van declareren: zelf de factuur indienen

In sommige gevallen dien je de factuur zelf op te sturen naar je zorgverzekeraar. Hier kunnen we je bij helpen. Het bedrag wat je op je rekening krijgt, moet je, zodra je het ontvangen hebt, in z’n geheel overmaken naar One World Health Services. Als je een betaalachterstand bij je zorgverzekeraar hebt, wordt dit soms verrekend met het bedrag wat je voor de behandeling op je rekening gestort krijgt. In dat geval moet je natuurlijk wel het totale bedrag wat je volgens de verzekering vergoed krijgt, aan One World Health Services overmaken.