Sociale angststoornis

De kernangst van mensen met een sociale angststoornis is de angst om negatief door anderen te worden beoordeeld. Faalangst en spreekangst zijn onderdelen van een sociale angststoornis. De sociale angststoornis hindert je in de omgang met andere mensen. Dit kan problemen geven op het werk en leiden tot een sociaal isolement.

Hoe herken je een sociale angststoornis?

  • Angst voor sociale situaties waarin je mogelijk door andere beoordeeld wordt
  • Angst om te blozen, zweten, trillen in bijzijn van anderen
  • Vermijden van sociale situaties
  • Misselijkheid en/of maag/darmproblemen in sociale situaties

Hoe ontstaat een sociale angststoornis?

Volgens cognitieve modellen voor sociale angst ligt de oorzaak van een sociale angststoornis in een combinatie van:
• denk’fouten’ over een negatieve beoordeling
• een verhoogde mate van zelfgerichte aandacht

Sociaal angstigen hebben vaak last van een negatief zelfbeeld dat actief wordt, of dreigt te worden, in het contact met anderen. Zij hanteren hoge eisen over hoe goed zij zouden moeten presteren in sociale situaties, over de gevolgen van bepaald gedrag (bijvoorbeeld afgewezen worden bij een meningsverschil) en over zichzelf als persoon (bijvoorbeeld raar, anders zijn).

Zij overschatten zowel de kans dat anderen hen negatief beoordelen als de ernst van een eventueel negatief oordeel. Het idee dat sociaal angstigen last hebben van een verhoogd zelfbewustzijn is inmiddels wijd verbreid. Zij letten sterk op zichzelf en beoordelen zichzelf in sociale situaties door de ogen van anderen. Verhoogd zelfbewustzijn kan, in combinatie met de manier van denken, via verschillende wegen de sociale angststoornis in stand houden.

Behandeling van een sociale angststoornis

De behandeling een sociale angststoornis bij One World Health Services wordt voorafgegaan door een aantal metingen en de bespreking hiervan. Tevens wordt er informatie gegeven over een sociale angststoornis. Vervolgens bestaat de behandeling uit twee onderdelen: taakconcentratietraining (4 à 5 sessies) en cognitieve therapie (8 sessies). Een maand nadat de behandeling is afgelopen vindt er nog een sessie plaats.