basiscursus groepsdynamica

Basiscursus Groepsdynamica voor Basiswerkers in de GGZ

Deze cursus is bedoeld voor basiswerkers in de GGZ, zoals basispsychologen, groepswerkers, creatief therapeuten en vaktherapeuten die behoefte hebben aan meer kennis van groepsdynamica en professionele vaardigheden in groepstherapeutische interventies.

In de geestelijke gezondheidszorg wordt veel met groepen gewerkt. Zo zijn er groepen voor cliënten met depressie-, angst- of een eetstoornis. Ook in de somatische gezondheidszorg werkt men steeds meer met groepen. Groepsbehandeling- en begeleiding is echter niet vanzelf heilzaam en werkzaam. Groepen zijn pas productief als ze aansluiten bij de hulpvraag, verantwoord zijn opgezet en goed worden geleid onder adequate begeleiding van groepstherapeuten. Binnen deze training worden u de basisbeginselen van groepsdynamisch werken en groepstherapie aangeleerd.

Inhoud van de basiscursus

De onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • groepsdynamiek en werkzame factoren
 • indicatiestelling voor groepstherapie en het therapeutisch kader
 • taken van de groepsleider en co-therapie
 • regels, normen en groepscultuur
 • cohesie, rolgedrag en groepsontwikkeling
 • psychodynamische fenomenen in groepen
 • groepsbehandeling in diverse situaties en teambegeleiding
 • beëindiging van de groep en afscheid nemen.

Doelstelling en kerncompetenties

Na afloop beschikt  de deelnemer  over :

 • kennis van de belangrijkste begrippen uit de groepstherapie.
 • vaardigheden in het leiden van groepen
 • inzicht in de eigen leiderschapsstijl en de persoonlijke mogelijkheden bij het hanteren van groepsprocessen.
 • variatie in repertoire ten aanzien van educatieve, gestructureerde en meer procesmatige groepssituaties met patiënten.
 • Creativiteit in het ontwerpen van een groepsaanbod   
 • Adequate interventies in wisselende groepsdynamische situaties.

Literatuur

We werken vooral aan de hand van het boek Groepsbegeleiding en groepsbehandeling in de gezondheidszorg van W. de Haas 2008, 2016 Soest, uitgeverij. Nelissen.

De cursisten krijgen een draaiboek met vermelding per dagdeel van de  (verplichte) literatuur .

Werkwijze

Er wordt zoveel mogelijk aangesloten op de individuele leerbehoefte. We werken veel met demonstraties, rollenspellen en psychodrama aan de hand van casuïstiek van de cursisten.

Docenten

Ayan Ramnath is psychiater, hoofd staf One World Health GGZ (OHWS) te Den Haag , en specialistisch groepstherapeut  NVGP.

Mieke Bossers is een zeer ervaren groepstherapeut en erkend supervisor NVGP. Zij heeft jarenlange ervaring met langdurende en kortdurende psychodynamische groepstherapie in de ambulante GGZ, en daarnaast  met supervisie geven over groepstherapie, maar ook in andere settingen.

Zij gaf recent cursussen  groepsdynamica en groeps-therapeutische interventies aan de RINO te Utrecht.

Data: aankomende data zullen hier bekend gemaakt worden

Plaats

Plaats: Doorn , Academie voor Haptonomie, Jan Ligthartlaan 1 .Tel. 0343-515178.

NVGP erkend als basiscursus voor basiswerkers in de GGZ 30 punten onder nummer BC.2019.30/337.

Kosten

E  975,00

Aanmelding

info@OWHS.nl

Nadere informatie

Mieke Bossers Tel.026-4454460.

Scheers-bossers@kpnmail.nl