Cognitieve Gedragstherapie

Bij One World Health Services maken we veel gebruik van cognitieve gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie is een verzamelnaam voor verschillende therapeutische stijlen en manieren van vragen stellen die door de wetenschap effectief zijn bewezen. Bij cognitieve gedragstherapie sporen we gedachten en gedragspatronen op die je problemen en klachten veroorzaken. 

De therapeut zal in vergelijking met andere therapie-vormen relatief kort stilstaan bij je jeugdervaringen. Cognitieve gedragstherapie richt zich veel vaker op het heden en minder op je verleden.

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor hij de dingen ziet. Depressieve mensen denken bijvoorbeeld dat zij inderdaad mislukt zijn in het leven en kunnen denken dat andere personen hen werkelijk niet mogen of minachten. Vaak hebben zij alleen hier nog maar aandacht voor. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag ook kunnen veranderen.

Tijdens de therapiesessies wordt je geholpen te zoeken naar nieuwe, helpende gedachten en stimuleren we je om het nieuwe gedrag uit te proberen.

Beginnend bij een zoektocht naar je gedachten en gedrag komen we op deze manier uit bij de onderliggende emotie. Op deze manier wordt duidelijk hoe het komt dat je je de ene keer zo verdrietig en boos en de andere keer zo blij en rustig voelt. Doordat de behandelaar en cliënt dit uitpluizen komen zij tot oplossingen van de kern van het probleem.

Om zo goed mogelijk van cognitieve gedragstherapie te profiteren wordt van de cliënt verwacht dat zij ook actief meewerkt en buiten de sessies ook huiswerk maakt. 

Vaak wordt deze vorm van therapie gecombineerd met andere therapeutische interventies, zoals bijvoorbeeld EMDR.