Psychodrama – groepspsychotherapie

Dit is een groep voor mensen die willen leren om beter om te gaan met bijvoorbeeld afwijzing, verbinden, grenzen aangeven en het ontvangen van complimenten of liefde. Deze leerdoelen hangen samen met problemen in de ‘hechting’, een construct ontwikkeld door Bowlby (1969) en Ainsworth, (1972). Het doel van deze groep is om destructieve patronen in relaties met anderen doorzien en leren daar meer constructief mee om te gaan. Dit wordt gedaan door een combinatie van psychodrama, transactionele analyse  (TA) en mindfulness oefeningen. Doordat er in een groep wordt gewerkt zullen de groepsleden van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen ondersteunen door:

– onderlinge betrokkenheid

– openheid over gevoel, gedachten en gedrag

– elkaar ondersteunen door met elkaar mee te spelen en zelf inzet te tonen.

Bij psychodrama wordt gewerkt met verbeeldingen van de relaties die mensen hebben met belangrijke anderen (familie, vrienden, collega’s, partner, etc) in hun leven, inclusief de bijbehorende rollen en interacties. Dat gebeurt door middel van speciaal ingerichte rollenspelen, zogenaamde psychodrama’s, die de gedachten, emoties en gevoelens achter het menselijk handelen, zichtbaar maken en zodoende toegankelijk maken voor onderzoek en reflectie.

In zulke psychodrama’s worden dus de relaties die cliënten hebben met belangrijke anderen in hun leven uitgebeeld. De groepstherapeut, ook wel director of spelleider genaamd, past technieken toe volgens de regels van de kunst/drama en ontwikkelt bepaalde spelmanieren, scenario’s. Daarmee wordt aan de cliënt een krachtig hulpmiddel verschaft om zijn wereld, zijn relaties en zichzelf te onderzoeken en contact te maken met zijn psychologische werkelijkheid, zijn gevoelens, emoties en gedachten om zodoende gedragsverandering op gang te brengen. 

In de groep wordt in elke sessie één van de deelnemers de protagonist, de hoofdrolspeler. De anderen vervullen de rollen van ‘antagonisten’, helpers of tegenspelers. Alle groepsleden zijn dus actief betrokken bij de scene en nemen deel in het rollenspel, dan wel in de hoofdrol als in een bijrol.

Jimmie over zijn deelname aan de groep: ‘De groep heeft mij geleerd om situaties vanuit andermans perspectief te bekijken. Het nabootsen van situaties zorgde dat ik in veel gevallen kon voelen dat hetgeen waar ik bang voor was, reuze meeviel. Daarnaast hielp het om te horen hoe groepsleden naar mij keken en wat ze aan mij konden waarderen. Ik waardeer mijzelf nu meer en kan mijzelf op de eerste plaats zetten wanneer ik dat wil.’

Transactionele analyse (TA) is ontwikkeld door dr. Eric Berne, een Canadees-, een Amerikaanse psychiater, ontwikkelde de TA als een effectieve aanpak waarbij cliënten hun patronen van ‘denken, voelen en handelen’ niet alleen analyseren, maar ook veranderen. De therapeut onderzoekt samen met de cliënt welke ineffectieve en inefficiënte gedragspatronen de cliënt in de loop van het leven ontwikkelde. Als kinderen nemen we op basis van vroege levenservaringen “overlevingsbesluiten”: de best denkbare strategie om te overleven in een soms kille of verwaarlozende wereld. Als volwassenen passen we dan vaak dezelfde strategieën toe en komen daarmee in de problemen. Binnen de TA bestaat de overtuiging dat iedereen op elk moment bij machte is z’n script te veranderen en daarmee een positieve wending aan hun leven te geven.

Mindfulness en compassie oefeningen vullen deze therapieën aan doordat ze “de volwassene” uit de TA versterken en ook “de voedende ouder”, alsmede het “natuurlijke kind”. Daarnaast geeft het meditatief moment een gelegenheid om tot rust te komen in je lichaam, hetgeen ervaren is te verwerken en jezelf en je gevoelens en gedachten op dat moment te erkennen en de ruimte te geven.

Praktische informatie:

Wat: groepspsychotherapie op basis van Pscyhodrama en Transactionele Analyse 

Wanneer: donderdagmiddag van 13.00 –16.15 m.u.v. schoolvakanties, vrijdagochtend van 09.30-12.30 m.u.v. schoolvakanties

Duur: het hele jaar, met instapmomenten van nieuwe cliënten om de 3 a 4 maanden.

Voor wie: cliënten bij One World Health Services waarvan in overleg met de (regie)behandelaar beoordeeld wordt dat deze therapievorm een goede aanvulling is op de gangbare individuele therapie.

Therapeuten: donderdag: Giselle Nagel, Michiel de Haan, Jan Gerrit Geuze, vrijdag: Yoeke Algera, Jan Gerrit Geuze