Informatie zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 worden ggz-behandelingen op een nieuwe manier verrekend.

Vanaf 1 januari wordt geestelijke gezondheidszorg in rekening gebracht via ‘het zorgprestatiemodel’. Je zorg wordt nog steeds vergoed door je zorgverzekeraar – dat verandert niet. Wel wordt de rekening eenvoudiger. Hierdoor wordt het duidelijker waar je zorgkosten uit bestaan.

In sommige gevallen heeft het nieuwe model gevolgen voor je eigen risico.

Eigen risico voor therapie straks per kalenderjaar
Tot nu toe kon je 365 dagen in ggz-behandeling zijn, waarbij het eigen risico berekend werd per behandeltraject van een jaar. Als de behandeling langer duurde dan 365 dagen, werd in het aansluitende jaar opnieuw eigen risico berekend.

Vanaf 2022 ga je per kalenderjaar eigen risico betalen. Dit is vergelijkbaar met de meeste andere zorg, waar het altijd al per kalenderjaar ging.
Deze verandering is een besluit van de overheid, dat ook voor One World Health Services geldt.

Voorbeeld A: zorg begonnen in 2020 – zorg eindigt in 2021 (vóór 1 jan. 2022)
–betaling eigen risico in de huidige situatie

Start behandeling: 1 september 2020

Einde behandeling: 31 augustus 2021

Te betalen: je betaalt alleen het eigen risico van 2020 voor dit behandeltraject.

Voorbeeld B: zorg begonnen in 2021 – zorg eindigt na 1 januari 2022
–betaling eigen risico in het nieuwe zorgprestatiemodel

Start behandeling: 1 september 2021

Einde behandeling: 31 augustus 2022

Te betalen: je betaalt zowel het eigen risico van 2021 als van 2022 voor dit behandeltraject. Het wettelijk verplichte eigen risico in 2021 en 2022 is vastgesteld op €385,- per persoon per jaar. 

Hoe weet ik of ik eigen risico moet betalen?
Of je naar aanleiding van je behandeling bij One World Health Services ook daadwerkelijk eigen risico moet betalen, hangt van verschillende dingen af:
Andere zorgkosten gehad in hetzelfde jaar?

Heb je in hetzelfde jaar ergens anders zorgkosten gehad binnen de basisverzekering? Bijvoorbeeld medicijnen of een onderzoek in het ziekenhuis? Dan kan het zijn dat je toen je eigen risico, of een deel daarvan, al hebt betaald.

Wil je meer weten over je eigen risico? Of maak je je zorgen over of je het wel kunt betalen? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

Over het zorgprestatiemodel

Het huidige vergoedingssysteem in de ggz is niet transparant. Het is voor veel patiënten moeilijk te begrijpen wat er op de factuur staat en er wordt vaak pas na meer dan een jaar een rekening gestuurd. Ook vergt het systeem teveel administratie van behandelaren.

In het nieuwe zorgprestatiemodel zijn zorgprestaties de basis. Deze prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk. Op het declaratie-overzicht van je zorgverzekeraar zie je wanneer een zorgprestatie is geleverd, wie dit heeft gedaan en wat het heeft gekost.

Hoe vaak een declaratie?
In het nieuwe zorgprestatiemodel zal er sneller gedeclareerd worden. One World Health Services is van plan iedere drie maand een declaratie te maken. Dit is met name van belang voor de cliënten die zelf hun declaratie indienen bij de zorgverzekeraar. 

Wat zijn zorgprestaties?

Zorgprestaties zijn de verschillende soorten afspraken die mogelijk zijn in de ggz. Voorbeelden van de zorgprestaties van One World Health Services:

1) Consult diagnostiek – een afspraak om in kaart te brengen welke zorgvraag je precies hebt. Hieronder vallen o.a. intake-gesprekken.

2) Consult behandeling – afspraken die je hebt met je behandelaars. Bij One World Health Services vallen hieronder ook de contacten via beeldbellen.

3) Groepsconsulten – afspraken met je behandelaars die plaatsvinden binnen een groep met andere cliënten.

4) Reistijd – de reistijd die je hulpverlener besteedt als hij op huisbezoek komt (heen- en terugreis). 

Wisselen van zorgverzekeraar aan het eind van het jaar
Let op als je aan het eind van het jaar naar een andere zorgverzekeraar overstapt. Je behandeling valt per 1 januari onder de nieuwe polis. Check of je nieuwe verzekeraar de behandeling vergoedt.

Weet ook dat One World Health Services geen cliënten in behandeling neemt van DSW, Ditzo, Zorg & Zekerheid en OOM.
Je kunt dit ook met je behandelaar bespreken.

Wanneer je nu in behandeling bent en ook in 2022 in behandeling blijft, dan wordt er opnieuw aanspraak gemaakt op je eigen risico.

Heb je nog vragen over het zorgprestatiemodel?

• stuur een email naar info@owhs.nl of

• bespreek je vragen met je behandelaar