Kosten

Op deze pagina vind je meer informatie over de kosten van behandeling bij One World Health Services.

Vergoedingen
Zorg zit in het basispakket

Iedereen in Nederland is verplicht verzekerd voor zorg, door middel van het basispakket. Het basispakket vergoedt behandelingen in de GGZ, dus ook behandeling van psychische problemen bij groepspraktijk One World Health Services.

 

Eigen risico cliënt

Iedere volwassene in Nederland heeft een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. In 2023 is het verplichte eigen risico € 385. Wanneer je gebruikt maakt van medische zorg die vergoed wordt uit de basisverzekering, dan moet je zelf je verplichte eigen risico van € 385 betalen. Dit is overal zo, het maakt geen verschil bij wie je in behandeling bent.

 

Wordt de hele behandeling vergoed?

One World Health Services heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Behandeling geldt daarom als niet-gecontracteerde zorg.

Niet-gecontracteerde zorg wordt voor een deel vergoed, afhankelijk van de verzekering. Meestal vergoedt de verzekering ongeveer 60 tot 70%. Het deel van de behandeling wat niet vergoed wordt, wordt betaald door One World Health Services. Zelf heb je dus, afgezien van het eigen risico, geen kosten aan de behandeling

Wanneer kunnen we je niet in behandeling nemen

We kunnen je helaas niet in behandeling nemen als je bij een verzekeraar bent aangesloten waarbij je de factuur zelf moet indienen én je – naar verwachting – dit niet volgens bovenstaande stappen zult kunnen doen. Dit kan te maken hebben met achterstallige betalingen bij zorgverzekeraars, verslavingsproblematiek, schuldenproblematiek e.d.
Bij de intake gaan we hierover met je in gesprek. 

 

Wij kunnen helaas geen behandeling bieden wanneer je verzekerd bent bij OOM, DSW, Ditzo. Eucare, ONVZ of Zorg en Zekerheid.
Voor het resterende deel van 2023 nemen we ook geen cliënten meer aan die verzekerd zijn bij VGZ.

Facturen
Wanneer wordt de behandeling afgerekend?

Sinds de invoering van het Zorgprestatiemodel in januari 2022 streven wij ernaar om ieder kwartaal te factureren. Op de factuur staan alle sessies (behandelingen) vermeld.

 

Afhandeling van de factuur

De financiële afhandeling van niet-gecontracteerde zorg verloopt anders dan bij gecontracteerde zorg. Ook verschilt het per verzekeraar wat de werkwijze is. Er zijn twee mogelijkheden:

1) Wij dienen de factuur voor je in

  • Bij sommige verzekeraars, zoals Zilveren Kruis, VGZ, FBTO en De Friesland, kunnen wij de factuur voor je indienen.
  • We vragen je om bij het begin van de behandeling een Akte van Cessie te tekenen, waarin je One World Health Services machtigt om de factuur voor jou in te dienen.

2) Factuur zelf indienen bij je zorgverzekeraar waarna je de factuur aan ons betaalt

Als je niet bent aangesloten bij de zorgverzekeraars vermeld onder mogelijkheid 1, gaat de afhandeling meestal als volgt:

  • Aan het einde van (meestal) een kwartaal wordt door ons een factuur opgesteld. Deze ontvang je per mail of per post thuis (afhankelijk van je voorkeur).
  • Om de vergoeding te ontvangen dien je de factuur te declareren bij je zorgverzekeraar.
  • De factuur dient te worden ingediend bij de zorgverzekeraar bij wie je was aangesloten op het moment dat de behandelsessies hebben plaatsgevonden.
  • Ook moet je een specificatie van de verzekeraar aan ons mailen (een foto mag ook). Soms houdt de verzekeraar eigen risico in, en dat kunnen we op de specificatie zien.
  • Het bedrag op de factuur maak je over naar One World Health Services. Het rekeningnummer staat vermeld op de factuur.
  • De termijn voor betaling is binnen 21 dagen na ontvangst van de factuur. Zorgverzekeraars storten meestal binnen 10 dagen na declaratie hun vergoeding op je rekening.
  • We vragen je om bij het begin van de behandeling een formulier te tekenen (een Akte van Cessie/Garantverklaring), waarin je bevestigt dat je zelf verantwoordelijk bent voor de afhandeling van de factuur en bovenstaande stappen zult nemen.

Tot slot: wanneer je de factuur van ons ontvangt, willen we je vragen om per mail te bevestigen dat je de factuur hebt ontvangen en aan te geven of je al dan niet hulp nodig hebt bij het indienen van de factuur bij je zorgverzekeraar.

No show-beleid

Als je niet in staat bent om naar een afspraak te komen, bijvoorbeeld door ziekte, moet je uiterlijk 24 uur van tevoren afzeggen. Als je een afspraak later afzegt of zonder af te zeggen niet naar een afspraak komt, sturen we een rekening van € 60. Helaas is deze strenge regel nodig, omdat het te vaak gebeurt dat cliënten hun afspraken niet nakomen of kort van tevoren willen verzetten.

 
Per telefoon of email afzeggen

Telefonisch: je kunt je afspraak 24 uur van tevoren afzeggen via 070-7856662. De voicemail inspreken is voldoende.
Via email: je kunt je afspraak ook 24 uur van tevoren afzeggen via info@owhs.nl.

Scroll to Top