Kwaliteit en klachtenprocedure

One World Health Services is een kleine GGZ-instelling in Den Haag onder leiding van psychiater A. Ramnath. Naast de psychiater zijn er een aantal psychologen, GZ-agogen en een verpleegkundige werkzaam.  

Wat ons onderscheidt
Onze praktijk wordt gekenmerkt door:

  • kleinschaligheid; persoonlijke behandeling
  • korte wachttijden
  • we werken, naast cognitieve gedragstherapie en EMDR ook met mindfulness en compassie.
  • persoonlijke ontwikkeling en betrokkenheid van het personeel
  • we werken volgens de principes van kaizen/lean: continue verbetering in kleine stappen
  • we bieden aan net afgestudeerde psychologen (of instromers) werkervaringsplaatsen
  • we streven naar heldere managementprocessen zonder bureaucratisch te worden

Kwaliteit
Per 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders van generalistische basisGGZ en gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een Kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Ook One World Health Services heeft een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut. Hierin staat hoe we werken en welke richtlijnen we hanteren om de kwaliteit van ons werk te waarborgen.

Kwaliteitsstatuut One World Health Services
Kwaliteitsstatuut One World Health GGZ

Klacht
Ondanks onze inspanningen, kan het zijn dat je als cliënt toch niet tevreden bent. Als dat het geval is, horen we dat graag zo snel mogelijk, omdat we dan kunnen bijsturen en ervan kunnen leren. Een klacht kun je rechtstreeks bespreken met de behandelaar, maar we werken ook met behandelevaluatie-formulieren en klanttevredenheidsonderzoeken.
Als je een klacht hebt en je komt er met de behandelaar niet uit, dan kan een gesprek met de regiebehandelaar/psychiater plaatsvinden.

Vertrouwenspersoon

Kom je er met je behandelaar of de regiebehandelaar/psychiater niet uit, of ligt het bespreken van je klacht met hen gevoelig voor je, vraag dan een gesprek aan met onze interne vertrouwenspersoon:

mevrouw Margo Joolen

Je kunt een afspraak met haar maken via ons algemene telefoonnummer :  070-7856662

De vertrouwenspersoon luistert en ondersteunt, onderneemt samen met jou de acties die van belang zijn voor je behandeling. Mocht je klacht binnen de praktijk niet naar tevredenheid af te handelen zijn, dan ondersteunt en bemiddelt de vertrouwenspersoon om een klachtenprocedure extern te starten bij de overkoepelende klachtencommissie van de GGZ.

Externe klachtenprocedure

One World Health Services is aangesloten bij het Klachtenloket Zorg. Dit Klachtenloket kun je zelf rechtstreeks benaderen. Het Klachtenloket is extern, onafhankelijk en onpartijdig.

– het Klachtenloket Zorg geeft informatie en advies om zo tot een oplossing van de klacht te komen
– het kan je bijstaan bij het indienen van een klacht
– kan je in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze kan, als je dat wilt, bemiddelen tussen jou en One World Health Services, om een goede oplossing te vinden.

De website van het Klachtenloket Zorg is: www.klachtenloket-zorg.nl.
Het telefoonnummer is: 070-3105392 (ma. t/m vr. van 9-17 u.)
Het mailadres: info@klachtenloket-zorg.nl

Als er geen oplossing wordt bereikt, dan is het mogelijk het geschil voor te leggen aan een geschillencommissie. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt het conflict en doet een bindende uitspraak.

Gegevens van De Geschillencommissie Zorg:
Tel.: 070-3105380 (ma. t/m vr. van 9-17 u.)
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/zorg-algemeen/