Medewerkers

Drs. Ayan Ramnath, psychiater en hoofd van One World Health Services

Drs. Josephine de Jongh, arts

Ik ben in 1968 geboren in het Brabantse grensdorp Budel, opgeleid als arts aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, getrouwd geweest met een man uit Suriname en moeder van 4 kinderen. Na mijn artsexamen heb ik ervaring opgedaan als zaalarts Cardiologie en Interne Geneeskunde en heb 13 jaar als Consultatiebureau-arts 0-4 jarigen gewerkt voor de Jeugdgezondheidszorg in het Westen en het Zuiden van het land. De diversiteit aan culturen die de wereld rijk is vind ik bijzonder boeiend, wat blijkt uit mijn belangstelling voor muziek, kunst, voeding, verhalen en wijsheid uit alle windstreken van de wereld en de diverse reizen waar ik met dankbaarheid op terug kijk (oa het Caribisch gebied, USA, Thailand, het Middellandse Zeegebied). Ik vind het leuk deze diversiteit in mensen en culturen nu te ontmoeten in Den Haag en bij OWHS. Naast mijn werk als arts heb ik twee boeken uitgegeven als schrijver van levensverhalen en ben aan de slag gegaan met intuïtief tekenen en schilderen, waar ik na een half jaar in ben gaan delen middels het geven van workshops. Bij OWHS werk ik binnen een teamverband in een mooie mix van geestelijke gezondheid, leefstijl en creativiteit. Sedert september 2020 ben ik lid van de beroepsvereniging Arts en Leefstijl. Inmiddels weten we dat 80 % van alle ziektebeelden leefstijl gerelateerd zijn, dus dat biedt perspectief! Vanuit een holistische visie richt ik me samen met u op mogelijkheden die uw gezondheid nog verder kunnen verbeteren. Terwijl u zelf aan het roer staat kunnen we door het maken van kleine stappen een heel eind komen.

Yoeke Algera, Sociotherapeut en GZ-agoog

Ik ben Yoeke Algra. Bij One World Health Services werk ik als Sociotherapeut en GGZ-Agoog. In 2015 ben ik afgestudeerd aan de Haagse Hogeschool waar ik de opleiding SPH heb gedaan, met een specialisatie in de GGZ. Lange tijd heb ik gewerkt in een gezinshuis van Jeugdformaat, als pedagogisch medewerker en vervagend gezinshuisouder. Ook heb ik mij verdiept in de antroposofische zorg, tijdens mijn baan bij de zorginstelling Lievegoed. Vanaf eind 2020 werk ik bij OHWS, hier zie ik cliënten op een individuele basis, maar begeleid ik ook groepen. Groepstherapie geeft in mijn ervaring vaak een grote positieve bijdrage aan een therapieproces. Ik heb een grote affiniteit met de (groeps)therapievorm psychodrama en werk hier graag mee. Momenteel doe ik de Psychodrama Opleiding NVGP. In mijn werk hecht ik belang in het aansluiten bij wat voor de cliënt zelf belangrijk is, door samen te kijken op welke vlakken hij/zij graag verandering teweeg zou brengen. Ik heb van nature een psychoanalytische nieuwsgierigheid en kijk graag waar verbanden te vinden zijn. Zo werk ik veel met G-schema’s, geef ik G-trainingen en gebruik ik elementen uit de Schematherapie om inzicht te krijgen in gedachten en gedragspatronen.

Margo Joolen, Maatschappelijk werker en GZ-Agoog

Als GGZ Agoog/ maatschappelijk werkster, generalist in de GGZ vervul ik een brugfunctie tussen zorg en welzijn. Ik richt me zowel op het ondersteunen bij persoonlijke herstel als op het ondersteunen bij maatschappelijk herstel van kwetsbare cliënten die te maken hebben met psychiatrische problemen of verslavingen. Verder ondersteun ik bij gedragsveranderingen en bij netwerkontwikkeling in het belang van de behandeling bij OWHS.
Deze psychiatrische aandoeningen zijn ingrijpend. Ik richt me op de motivatie van cliënten en op het behoud van de eigen regie. Motivatiegesprekken en cognitieve gespreksvoering zijn middelen om samen met de cliënt in zijn archief te duiken en hierdoor achter het verhaal van de cliënt te komen en zodoende aansluiting te maken met de behandelingen. Hoewel medische disciplines en wetenschappelijk onderzoek belangrijk zijn, gaat het bij het herstel om het weer vinden van verbondenheid, zingeving, het genereren van hoop, het formuleren van een positieve identiteit en het betekenis geven aan het leven van cliënten.

Tim Troost, verpleegkundige

Onze cliënten krijgen veelal hulp op meerdere levensgebieden: psychologische en psychiatrische zorg, praktische hulp en maatschappelijke ondersteuning. Mijn aandeel als verpleegkundige bestaat uit begeleiding in de thuissituatie, ook met de naasten van de cliënt die zorg nodig heeft. Soms kunnen we samen thuis oefenen wat in de psychologische behandeling aan de orde is geweest. Tevens ga ik, mocht dat nodig zijn, mee naar instanties zoals de bedrijfsarts, het UWV, de Sociale Dienst of andere betrokken hulpverleners.  Ik kan samen met de cliënt ingewikkelde papieren doornemen of aanvragen invullen. Als iemand moeite heeft om naar de praktijk te komen probeer ik door middel van een huisbezoek te kijken wat er aan de hand is om zo het contact te herstellen.

Mijn werk heeft de afgelopen 40 jaar vooral uit sociaal psychiatrische hulp en ondersteuning bestaan bij meestal kwetsbare mensen in de thuissituatie. Naast de praktijk van alledag heb ik mijn kennis aangevuld met de opleiding voor maatschappelijk werk, gezinsbehandeling, directieve therapie en tot slot ben ik afgestudeerd als Master in Nursing  (verpleegwetenschapper). Ik vertrouw erop dat ik die kennis en ervaring ten behoeve van herstel en vergroten van eigen kracht kan bijdragen samen met de collega s voor de cliënten van OWHS.

Jan Gerrit Geuze, sociaal psychiatrisch verpleegkundige en lifecoach

Sinds 2 jaar ben ik verbonden aan OWHS voor intervisies, de intake staf, groepstrainingen en ben sinds september 2020 ook als therapeut verbonden aan de hechten- en verbindengroep, een psychotherapiegroep gericht op de ontwikkeling van emotioneel bewustzijn en vaardigheden. Zie verder: GeuzeCoaching.nl

Esmée Schrikkema, psycholoog

Gert-Jan Stevens, psycholoog

Rajini Bhikharie, directiesecretaresse

Hans Visser, ICT-medewerker

Nynke Valk, administratief medewerker, meditatie-, mindfulness en compassietrainer
www.dehelderespiegel.nl

Eric Soyeux
Meditatie-, mindfulness en compassietrainer
www.berealmeditatie.nl