Medezeggenschap cliënten

De Wet Medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) regelt de medezeggenschap van cliënten van zorginstellingen, zoals One World Health Services.

Omdat One World Health Services een kleine, persoonlijke praktijk is, met zeer korte lijnen, horen we van cliënten informeel (tijdens gesprekken) en formeel (middels vragenlijsten, zoals Behandelevaluatie-formulieren en CQi klanttevredenheidsonderzoeken) hoe zij vinden dat de behandeling verloopt en hoe zij de ondersteuning van One World Health Services ervaren.

Daarnaast worden cliënten middels een Nieuwsbrief die twee maal per jaar verschijnt, geïnformeerd over belangrijke zaken betreffende de praktijk, en uitgenodigd voor ronde tafel gesprekken hierover. De onderwerpen waar cliënten medezeggenschap over hebben, zijn:

– de kwaliteit van de verleende zorg
– de informatieverstrekking aan cliënten (over rechten en plichten, tarieven, omgangsregels, beschikbare therapieën enz.)
– belangrijke wijzigingen in de organisatie of werkzaamheden zoals een verhuizing of personeelswijzigingen
– bejegening van cliënten en het nakomen van afspraken
– veiligheid
– het omgaan met de privacy, zoals met het cliëntendossier

De uitkomst van de gesprekken en de vragenlijsten worden gedeeld met de Raad van Bestuur. Op basis hiervan onderneemt De Raad van Bestuur stappen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
Op termijn, als de praktijk groeit, vormen we tevens een cliëntenraad. Als je belangstelling hebt om hierin plaats te nemen, laat dit dan weten aan je behandelaar, of stuur een mail naar info@owhs.nl. Het betreft een vrijwilligersfunctie.