Nieuwsbrief

Twee keer in het jaar ontvangen onze cliënten een nieuwsbrief met belangrijke informatie over de praktijk en de zorg. Hier kunt u een kijkje nemen in de meest recente nieuwsbrief.

Nieuwsbrief 

One World Health Services

December 2021 

Beste meneer/mevrouw, 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zorg ontvangt bij One World Health Services, of de afgelopen tijd bij ons zorg heeft ontvangen. 

In deze nieuwsbrief vindt u nieuwe ontwikkelingen en belangrijke informatie met betrekking tot onze praktijk. De volgende onderwerpen komen aan bod: 

-Het nieuwe zorgprestatiemodel 

-Wisselen van zorgverzekeraar aan het einde van het jaar?

-Minder bereikbaarheid rondom de feestdagen 

-Uw mening is belangrijk! 

Het nieuwe zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari wordt geestelijke gezondheidszorg in rekening gebracht via ‘het zorgprestatiemodel’. Uw zorg wordt nog steeds vergoed door uw zorgverzekeraar – dat verandert niet. Wel wordt de rekening eenvoudiger. Hierdoor wordt het duidelijker waar uw zorgkosten uit bestaan.

Wat verandert er verder voor u?

Eigen risico: In sommige gevallen heeft het nieuwe model gevolgen voor uw eigen risico, omdat het eigen risico niet meer op behandeltraject van een jaar wordt berekend, maar per kalenderjaar. Wanneer u nu in behandeling bent en ook in 2022 in behandeling blijft, dan wordt er opnieuw aanspraak gemaakt op uw eigen risico. Wilt u meer weten over uw eigen risico? Of maakt u zich zorgen over of u het wel kunt betalen? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Declaratie: In het nieuwe zorgprestatiemodel zal er sneller gedeclareerd worden. One World Health Services is van plan iedere drie maand een declaratie te maken. Dit is met name van belang voor de cliënten die zelf hun declaratie indienen bij de zorgverzekeraar. 

Duur van sessies: De sessies bij One World Health Services duren 45 minuten, dit zal niet veranderen. Echter zal er door het nieuwe zorgmodel geen ruimte zijn voor uitloop. Ook zal aan het eind van de sessie een aantal minuten tijd vrijgemaakt moeten worden om de sessie in een aantal zinnen samen te vatten. Uw behandelaar zal dit met u bespreken.

Wilt u meer informatie over het zorgprestatiemodel? Bekijk dan bijgevoegde brief en folder. Voor vragen kunt u terecht bij uw behandelaar of kunt u een mail sturen naar info@owhs.nl

Wisselen van zorgverzekeraar aan het eind van het jaar?
Let op als u aan het eind van het jaar naar een andere zorgverzekeraar overstapt. Uw behandeling valt per 1 januari onder de nieuwe polis. Check of uw nieuwe verzekeraar de behandeling vergoedt.

Weet ook dat One World Health Services geen cliënten in behandeling neemt van Ditzo, DSW, Zorg & Zekerheid en OOM.

Minder bereikbaarheid rondom de feestdagen 

Goede bereikbaarheid van de praktijk vinden wij erg belangrijk. Rondom de feestdagen is mogelijk  niet iedere dag een collega op de praktijk aanwezig, waardoor we mogelijk de telefoon niet op kunnen nemen. Mocht u ons telefonisch niet kunnen bereiken, stuur dan een mail naar info@owhs.nl en we zullen spoedig contact met u opnemen.    

Uw mening is belangrijk! 

Omdat One World Health Services een kleine, persoonlijke praktijk is met zeer korte lijnen, horen we graag van cliënten hoe zij vinden dat de behandeling verloopt en hoe de praktijk en ondersteuning van ons ervaren wordt. Uw mening is van belang, niet alleen voor uw eigen behandeling maar ook voor de praktijk in het algemeen. Via de mail heeft u onlangs een vragenlijst toegestuurd gekregen. Deze meet de klanttevredenheid en is naast erg handig voor ons, ook nodig voor de verzekeraars. We stellen het erg op prijs als u deze vragenlijst in kunt vullen.

We wensen u en uw naasten hele fijne feestdagen en een voorspoedig 2022!