Chronische vermoeidheid

Vermoeidheidsklachten heeft iedereen wel eens. Aan de onderstaande kenmerken herkent u of er mogelijk sprake is van chronische vermoeidheid (CVS).

  • aanhoudende of telkens terugkerende ernstige vermoeidheidsklachten
  • de klachten verbeteren niet door rust
  • de vermoeidheidsklachten zijn niet het gevolg van voortdurende inspanning
  • door de chronische vermoeidheid functioneer je veel minder goed, zowel beroepsmatig als sociaal/persoonlijk
  • er is geen lichamelijke oorzaak voor de ernstige vermoeidheid te vinden
  • de klachten bestaan tenminste zes maanden

Behandeling van chronische vermoeidheid

De behandeling van chronische vermoeidheid bij One World Health Services richt zich op de verandering van het gedrag en de cognities die de vermoeidheid en beperkingen in stand houden. Deze behandeling wordt altijd aangepast aan de cliënt en de eigen situatie. Het thuis oefenen is cruciaal voor herstel. Langzamerhand worden activiteiten opgebouwd en doelen gerealiseerd. De behandelduur staat niet vast, maar is gewoonlijk minimaal vijf tot zes maanden. Door een werkhervatting kan de behandelduur langer zijn.