Posttraumatische stress-stoornis

Ingrijpende gebeurtenissen en traumatische ervaringen leiden soms tot klachten die het functioneren ernstig belemmeren. Als deze klachten zich langer dan een maand voordoen, kan er sprake zijn van een Posttraumatische Stress-stoornis.

Het kan daarbij gaan om opzichzelfstaande gebeurtenissen zoals een auto-ongeluk, overval, natuurramp of verkrachting. In andere gevallen gaat het om opeenvolgende traumatische ervaringen, zoals seksueel misbruik, fysiek geweld, geestelijke mishandeling of traumatische oorlogservaringen.

Hoe herken je een posttraumatische stress-stoornis?

• nachtmerries en angstige dromen over het trauma
• herbelevingen van het trauma (telkens opnieuw beleven)
• overdreven waakzaamheid
• gevoelens van vervreemding
• emotionele vervlakking
• vermijding van situaties die herinneren aan het trauma
• slaapstoornissen
• angsten, schuldgevoelens, machteloosheid
• moeite met concentreren
• overdreven schrikreacties of paniekaanvallen

Behandeling van een posttraumatische stress-stoornis

Bij One World Health Services worden verschillende vormen van traumabehandeling geboden, zoals EMDR, imaginaire exposure en NET. Afhankelijk van de individuele situatie wordt in overleg met u bepaald welke vorm van behandeling het beste past.